1. Tìm đại lý trong khu vực của bạn

Chọn vùng của bạn từ danh sách trải xuống, sau đó nhấp vào nút "Tìm đại lý"; hoặc nhấp trực tiếp vào vùng trên bản đồ.

2. Kiểm tra thông tin đại lý

Trong cửa sổ hiện lên, tất cả các đại lý của Bosch thuộc vùng của bạn chọn sẽ được liệt kê kèm theo thông tin liên hệ chi tiết, ví dụ như tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, v.v.

3. Xem vị trí của đại lý trên bản đồ của Google

Nếu địa chỉ của đại lý có thể được xác định trên Google, đường dẫn bản đồ Google sẽ được cung cấp ngay dưới tên đại lý. Bạn có thể nhấp vào đường dẫn để xem vị trí của đại lý trên bản đồ Google.

4. In thông tin đại lý ra

Nếu bạn muốn in bất cứ thông tin nào của đại lý, bạn có thể nhấp vào nút "In" ở phía bên phải của từng đại lý để in riêng; hoặc nhấp vào nút "In tất cả" ở góc bên phải của cửa sổ bật lên để in đại lý của cả vùng.

5. Tổng quan về tất cả các đại lý

Bạn có thể nhấp vào nút "Hiện toàn bộ các đại lý" ở trên bản đồ đại lý để có tổng quan về tổng số các đại lý của tất cả các vùng trong cửa sổ bật lên. Chức năng in cũng được cung cấp để bạn in ra.