Bosch - Phụ kiện cho Tấm kim loại Bosch và máy cắt phổ biến

Thông tin mô tả
  • Dao cắt cho máy cắt Bosch, giúp dễ dàng cắt nhiều loại vật liệu
  • Lưỡi đảo ngược có thể mài sắc lại giúp giảm chi phí
Bộ lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH