dcsimg

Bosch - Phụ kiện cho lưỡi khoan khoét lỗ với khơp nối tiêu chuẩn

Khớp nối chuôi gài HEX
Mũi khoan định tâm HSS
Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH