dcsimg

Bosch - Máy mài góc 2000W-2600W

Máy mài góc 2000W-2600W

Máy mài góc lớn của Bosch với vành chắn bảo vệ chống quay với khả năng điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng đem đến sự bảo vệ chắc chắn.

Máy mài góc 180 mm

Máy mài góc 180 mm

Máy mài góc 180 mm
Máy mài góc 230 mm

Máy mài góc 230 mm

Máy mài góc 230 mm
Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH