Hội đồng quản trị

Henning von Boxberg, PT/P

Henning von Boxberg là chủ tịch của Bosch Power Tools Division kể từ năm 2013. Ông phụ trách chiến lược, tiếp thị, bán hàng, phát triển kinh doanh, truyền thông, Dụng cụ Xoay, Skil, và Phụ kiện tại Power Tools.

Thông tin thêm về Henning von Boxberg
Christof Ziegler, PT/EC

Christof Ziegler là thành viên hội đồng quản trị của Bosch Power Tools từ năm 2012 và chịu trách nhiệm Kiểm soát/Tài chính, Mua bán, Nhân lực, CNTT, và Quản lý Chuỗi Cung ứng.

Thông tin thêm về Christof Ziegler
Henk Becker, PT/ET

Henk Becker là thành viên hội đồng quản trị của Bosch Power Tools từ năm 2013 và chịu trách nhiệm về Kỹ thuật, Sản xuất, Chất lượng, các dụng cụ điện chuyên nghiệp cho thị trường công nghiệp, các dụng cụ điện chuyên nghiệp cho các thị trường mới nổi, Dụng cụ Gia dụng&Làm vườn, và Dụng cụ Đo đạc.

Thông tin thêm về Henk Becker
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật

© Robert Bosch GmbH