dcsimg

Thành viên ban điều hành
Henk Becker, PT/ET

Henk Becker là thành viên hội đồng quản trị của Bosch Power Tools từ năm 2013 và chịu trách nhiệm về Kỹ thuật, Sản xuất, Chất lượng, các dụng cụ điện chuyên nghiệp cho thị trường công nghiệp, các dụng cụ điện chuyên nghiệp cho các thị trường mới nổi, Dụng cụ Gia dụng&Làm vườn, và Dụng cụ Đo đạc.

Ông được tập đoàn Bosch tuyển dụng vào năm 1995. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, ông là Phó Chủ Tịch về Kỹ thuật điện tử học công suất ở Reutlingen từ năm 2008 đến năm 2013.

Những trách nhiệm trong Tập đoàn

chịu trách nhiệm về kỹ thuật, các dụng cụ điện chuyên nghiệp và công nghệ đo đạc

Lên trên cùng trang

In ấn

© Robert Bosch GmbH