dcsimg

Thành viên ban điều hành
Henning von Boxberg, PT/P

Henning von Boxberg là chủ tịch của Bosch Power Tools Division kể từ năm 2013. Ông phụ trách chiến lược, tiếp thị, bán hàng, phát triển kinh doanh, truyền thông, Dụng cụ Xoay, Skil, và Phụ kiện tại Power Tools.

Ông von Boxberg được bổ nhiệm làm thành viên của ban điều hành vào năm 2011, ông chịu trách nhiệm đối với mảng bán hàng, tiếp thị, các dụng cụ DIY và làm vườn.

Những trách nhiệm trong Tập đoàn

- Kinh doanh

- Tiếp thị

- Dụng cụ DIY và Làm vườn

Lên trên cùng trang

In ấn

© Robert Bosch GmbH