dcsimg
Thư viện phương tiện
Phạm vi cung cấp
Chi tiết về BS 150 Professional 
Thông số kỹ thuật  
Phụ tùng số 0 601 096 974
Mã EAN 3165140444668
Các tính năng của dụng cụ
Tại sao lựa chọn dụng cụ này?
  • Làm việc tối ưu với nivô laser điểm và đường thẳng
  • Vận chuyển dễ dàng do dụng cụ có trọng lượng nhẹ
  • Ren giá đỡ ba chân: 1/4"
Thông số kỹ thuật
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Độ cao làm việc 52 – 147 cm
Trọng lượng, xấp xỉ 1 kg
Ren giá đỡ ba chân 1/4"
Những sản phẩm liên quan
Phụ tùng thay thế cho dụng cụ này
Tìm kiếm các phụ tùng lắp ghép tại đây:

Bạn cũng có thể kiểm tra trong danh mục các phụ tùng thay thế. Tại mục này, bạn sẽ bạn sẽ tìm thấy tất cả các phụ tùng phù hợp với dụng cụ Bosch của bạn - ngay cả khi đã dừng sản xuất sản phẩm sau 10 năm.

Danh mục các phụ tùng thay thế

Hàng đầu