dcsimg
Thư viện phương tiện
Các tính năng của dụng cụ
Tại sao lựa chọn dụng cụ này?
  • Làm việc tối ưu với nivô laser điểm và đường thẳng
  • Vận chuyển dễ dàng do dụng cụ có trọng lượng nhẹ
  • Ren giá đỡ ba chân: 1/4"
Thông số kỹ thuật
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Độ cao làm việc 52 – 147 cm
Kích thước vận chuyển 52 cm
Trọng lượng, xấp xỉ 1 kg
Ren giá đỡ ba chân 1/4"
Phụ tùng thay thế cho dụng cụ này
Tìm kiếm các phụ tùng lắp ghép tại đây:

Bạn cũng có thể kiểm tra trong danh mục các phụ tùng thay thế. Tại mục này, bạn sẽ bạn sẽ tìm thấy tất cả các phụ tùng phù hợp với dụng cụ Bosch của bạn - ngay cả khi đã dừng sản xuất sản phẩm sau 10 năm.

Danh mục các phụ tùng thay thế

Hàng đầu