Thư viện phương tiện
Phạm vi cung cấp
Chi tiết về BT 150 Professional 
Thông số kỹ thuật  
Phụ tùng số 0 601 096 B00
Mã EAN 3165140807838
Các tính năng của dụng cụ
Tại sao lựa chọn dụng cụ này?
  • Ren giá đỡ ba chân 1/4"
  • Làm việc tối ưu với vạch tia và điểm laser
  • Vận chuyển dễ dàng do dụng cụ có trọng lượng nhẹ
  • Phù hợp với GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional
Thông số kỹ thuật
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Độ cao làm việc 55 – 157 cm
Trọng lượng, xấp xỉ 1.3 kg
Ren giá đỡ ba chân 1/4"
Symbol image
Chiều cao làm việc 55-157 cm Chiều cao làm việc 55-157 cm
Chiều cao làm việc từ 55 đến 157 cm
Phụ tùng thay thế cho dụng cụ này
Tìm kiếm các phụ tùng lắp ghép tại đây:

Bạn cũng có thể kiểm tra trong danh mục các phụ tùng thay thế. Tại mục này, bạn sẽ bạn sẽ tìm thấy tất cả các phụ tùng phù hợp với dụng cụ Bosch của bạn - ngay cả khi đã dừng sản xuất sản phẩm sau 10 năm.

Danh mục các phụ tùng thay thế
Sổ tay hướng dẫn sử dụng
Tìm kiếm sổ tay hướng dẫn sử dụng tại đây:

Hàng đầu