Thư viện phương tiện
Phạm vi cung cấp
Chi tiết về BT 160 Professional 
Thông số kỹ thuật  
Phụ tùng số 0 601 091 200
Mã EAN 3165140558457
Các tính năng của dụng cụ
Tại sao lựa chọn dụng cụ này?
  • đầu nối ren 5/8"
  • Phù hợp với GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional
  • Có đầu nối: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional
Thông số kỹ thuật
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Độ cao làm việc 97 – 160 cm
Trọng lượng, xấp xỉ 4.1 kg
Ren giá đỡ ba chân 5/8"
Những sản phẩm liên quan
Phụ tùng thay thế cho dụng cụ này
Tìm kiếm các phụ tùng lắp ghép tại đây:

Bạn cũng có thể kiểm tra trong danh mục các phụ tùng thay thế. Tại mục này, bạn sẽ bạn sẽ tìm thấy tất cả các phụ tùng phù hợp với dụng cụ Bosch của bạn - ngay cả khi đã dừng sản xuất sản phẩm sau 10 năm.

Danh mục các phụ tùng thay thế

Hàng đầu