dcsimg

Bosch - Mũi đục dùng cho búa xoay nhẹ và búa phá

Mũi đục với chuôi SDS-plus
Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH