Bosch - Máy thổi gió dùng pin

Máy thổi gió dùng pin

Máy thổi gió dùng pin chuyên nghiệp của Bosch mang lại hiệu suất tương tự như các dụng cụ chạy bằng xăng đồng thời ở thời gian tương tự làm giảm độ ồn và độ rung và loại bỏ khí thải.

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH