Bosch - Các dụng cụ làm vườn dùng pin

Các dụng cụ làm vườn dùng pin

Các dụng cụ làm vườn dùng pin chuyên nghiệp từ Bosch đảm bảo hiệu suất cho các dụng cụ có động cơ xăng mà không phát thải khí và có độ rung và độ ồn thấp.

Máy thổi gió dùng pin

Máy thổi gió dùng pin

Máy thổi gió dùng pin
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH