dcsimg

Bosch - Mũi khoan tường CYL-1

Thông tin mô tả
  • Mũi khoan búa đáp ứng mọi nhu cầu công việc trên đá với tỷ lệ giá cả/hiệu năng tối ưu
  • Hình xoắn ốc với lát cắt bán nguyệt đảm bảo độ chắc chắn cao
Mũi khoan tường CYL-1
Bộ mũi khoan tường CYL-1
Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH