Bosch - Mũi khoan đa năng/đa vật liệu

Thông tin mô tả
  • Mũi khoan đa năng/đa vật liệu với hiệu suất aco
  • Mũi khoan có các ứng dụng khoan đa dạng và đa vật liệu như: nề, gạch, gỗ, kim loại mỏng và bê tông mỏng
  • Có sẵn bộ
Mũi khoan đa năng/đa vật liệu
Mũi khoan đa năng/đa vạt liệu cho bộ mũi khoan
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH