Bosch - Cắt kim cương, mài và khoan

Cắt kim cương, mài và khoan

Giải pháp cho mọi nhu cầu công việc. Thích hợp cho mọi loại máy: đĩa cắt, đầu mài, dao cắt lõi ướt, dao cắt lõi khô, mũi khoan ướt và mũi khoan khô.


Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH