dcsimg

Bosch - Cưa vát trượt mặt vát kép

Cưa vát trượt mặt vát kép

Máy cưa Góc Trượt Vát mép hai mặt – Thiết lập góc cắt dễ dàng và tiện dụng ngay ở phía trước máy.

Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH