dcsimg

Bosch - Các cưa vát trượt mặt vát kép

Các cưa vát trượt mặt vát kép

Các cưa vát trượt mặt vát kép Bosch - Thiết lập góc cắt dễ dàng và thuận tiện ngay trên mặt trước của máy.

Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH