dcsimg

Bosch - Khoan - 6 mm

Khoan - 6 mm

Các khoan Bosch mạnh vẽ với thiết kế nhỏ gọn có độ chính xác cao đáp ứng những công việc khó khăn. Toàn bộ kết cấu ổ bi đảm bảo tuổi thọ lâu bền.

Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH