Bosch - Lưỡi cưa gỗ dùng cho cưa cầm tay Lưỡi cưa gỗ dành cho những đường cắt dễ dàng

Thông tin mô tả
  • Lưỡi cưa gỗ của Bosch được thiết kế để tối ưu hóa đường cắt
  • Nhờ ý đóng góp ý kiến của người dùng, lưỡi cưa gỗ được tối ưu hóa trong việc cắt và độ bền. Lưỡi cưa gỗ của Bosch là một tuyệt phẩm được sản xuất từ những vật liệu đặc biết để mang lại những hiệu suất cắt tốt nhất và vẫn đảm bảo được đồ bền, chống rung và ít tiếng ồn
Lưỡi cưa gỗ dùng cho cưa cầm tay
Lưỡi cưa đĩa dùng cho cưa vát và cưa đĩa để bàn
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH