Bosch - Đĩa nhám xếp Dùng cho các máy mài góc

Đĩa nhám xếp Best for Inox, phiên bản thẳng – EN 13743
Đĩa nhám xếp Best for Metal, phiên bản thẳng – EN 13743
Đĩa xếp Standard for Metal, loại thẳng - EN 13743
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH