Thư viện phương tiện
Phạm vi cung cấp
Chi tiết về GHG 630 DCE Professional 
Thông số kỹ thuật  
Phụ tùng số 0 601 94C 704
Mã EAN 3165140306249
Các tính năng của dụng cụ
Tại sao lựa chọn dụng cụ này?
  • 3 mức luồng không khí.
  • Chức năng Thermo Stop: Tắt máy khi ở nhiệt độ cao.
  • Có thể sử dụng Công nghệ Ổn định tốc độ điện tử và sử dụng tĩnh.
Thông số kỹ thuật
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Công suất đầu vào định mức 2,000 W
Trọng lượng 0.9 kg
Thông số kỹ thuật, sử dụng
Nhiệt độ làm việc 50 - 630 °C
Luồng không khí 150 - 500 lít/phút
Điều chỉnh nhiệt độ tùy biến liên tục
Kiểm soát, luồng không khí biến đổi vô cấp
Bosch Heavy Duty Bosch Heavy Duty
Bosch Heavy Duty (Dòng máy chuyên nghiệp của Bosch) - Định nghĩa mới của sức mạnh, hiệu suất và độ bền.
Có các kết quả làm việc tốt nhất với lựa chọn trước tốc độ Có các kết quả làm việc tốt nhất với lựa chọn trước tốc độ
cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ cụ thể của vật liệu
Các kết quả làm việc tốt nhất với tốc độ ổn định Các kết quả làm việc tốt nhất với tốc độ ổn định
nhờ điều chỉnh tốc độ điện tử - ngay cả khi chịu tải
Gia công kim loại Gia công kim loại
Dòng máy mới chuyên nghiệp của Bosch cho việc gia công kim loại.
Ngành Xây dựng Ngành Xây dựng
Dòng máy chuyên nghiệp mới của Bosch cho ngành xây dựng.
Ngành gỗ Ngành gỗ
Dòng máy mới chuyên nghiệp của Bosch cho ngành gỗ.
Phụ tùng thay thế cho dụng cụ này
Tìm kiếm các phụ tùng lắp ghép tại đây:

Bạn cũng có thể kiểm tra trong danh mục các phụ tùng thay thế. Tại mục này, bạn sẽ bạn sẽ tìm thấy tất cả các phụ tùng phù hợp với dụng cụ Bosch của bạn - ngay cả khi đã dừng sản xuất sản phẩm sau 10 năm.

Danh mục các phụ tùng thay thế
Sổ tay hướng dẫn sử dụng
Tìm kiếm sổ tay hướng dẫn sử dụng tại đây:
Heavy Duty là gì?
Chính sách bảo hành cho dòng máy chuyện nghiệp - Heavy Duty

Hàng đầu