dcsimg

Bosch - Khoan động lực - 2 tốc độ

Khoan động lực - 2 tốc độ

Các khoan động lực 2 tốc độ của Bosch đảm bảo Công Suất Hạng Nặng với 2 cấu bánh răng để đáp ứng những công việc khắt khe và ổ bi và ổ đũa được thiết kế trong khung đỡ đảm bảo tuổi thọ lâu bền.

Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH