Bosch - Lưỡi cưa lộng - Progressor for Wood

Hình ảnh trên đây chỉ mang tính chất minh họa, sản phẩm thực tế xin vui lòng liên hệ cửa hàng

Hãy nhấp vào bất cứ sản phẩm nào trong bảng dưới đây để xem thêm thông tin

Thông số kỹ thuật

Gỗ mềm, panen
[mm]
Tổng chiều dài
[mm]
Bước vòng
[mm]
Mô tả sản phẩm, Phụ kiện màu xám Kiểu PQ, chiếc Mã hàng

3-65

117

2-3

T 234 X
HCS
Gỗ mềm (3-65 mm), gỗ dán, tấm xơ ép

T 234 X

5

2 608 633 528

Số lượng đóng gói (PQ): Thành phần trong gói bán hàng của số phụ kiện tính bằng chiếc; Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ): Gia tăng theo số phụ kiện

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH