Bosch - Jigsaw blades - Progressor for Wood and Metal

Hình ảnh trên đây chỉ mang tính chất minh họa, sản phẩm thực tế xin vui lòng liên hệ cửa hàng

Hãy nhấp vào bất cứ sản phẩm nào trong bảng dưới đây để xem thêm thông tin

Thông số kỹ thuật

Tổng chiều dài
[mm]
Gỗ xây dựng có đinh
[mm]
Bước vòng
[mm]
Mô tả sản phẩm, Phụ kiện màu xám Gỗ thô
[mm]
Kiểu Nhựa gia cường sợi thủy tinh
/epoxy
[mm]
Kim loại tấm, ống, lát cắt
[mm]
Nhôm
[mm]
PQ, chiếc Mã hàng

132

<65

2.4-5

T 345 XF
BIM
Gỗ xây dựng có đinh (<65 mm), nhựa, sắt tấm, ống sắt và nhôm (đk. 3-10 mm)

<65

T 345 XF

3-10

3-10

3-10

5

2 608 634 994

Số lượng đóng gói (PQ): Thành phần trong gói bán hàng của số phụ kiện tính bằng chiếc; Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ): Gia tăng theo số phụ kiện

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH