Bosch - Công nghệ đo lường

Tia xanh lá hiển thị sắc nét trong 3 x 360°. Kết nối thật đơn giản.

Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận 120 m (Đường kính)
Khoảng hoạt động 30 m
Độ chính xác ± 0,2 mm/m

Xem sản phẩm

Hình ảnh tức thì về chênh lệch nhiệt độ nhờ khả năng ghi chép thông minh

Phạm vi đo -10°C đến +400°C
Đo độ chính xác của IR ±3,0 °C
Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình) 0

Xem sản phẩm

Tia hiển thị sắc nét kết hợp cùng các chức năng thông minh

Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận 50 m
Khoảng hoạt động 20 m
Độ chính xác ± 0,3 mm/m

Xem sản phẩm

Đo chính xác và ghi lại nhiệt độ bề mặt và điều kiện môi trường xung quanh

Phạm vi đo -40 °C … +1000 °C
Đo độ chính xác của IR ±1,0 °C
Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình) 50:1

Xem sản phẩm

*Không bao gồm pin và bộ nạp

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH