dcsimg

Bosch - Bộ mũi khoan kim loại

Bộ mũi khoan kim loại HSS-R (cán), DIN 338
Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH