Bosch - Lưỡi cưa đa năng Cắt mượt những vật liệu khác nhau

Thông tin mô tả
  • Một lưỡi cưa cho nhiều ứng dụng khác nhau
  • Lưỡi cưa đa năng thích hợp cho công việc bên trong lẫn bên ngoài. Hình thang thay thế và răng cưa phẳng làm bằng von-fram car-bibe giúp đảm bảo cho vết cắt sạch và mượt mà những vật liệu khác nhau. Lưỡi cưa đa năng thích hợp dùng với cưa cầm tay, cưa bàn và cưa mọng.
Lưỡi cưa đa năng cho cưa mọng và cưa để bàn
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH