dcsimg

Các dụng cụ điện cầm tay Bosch dùng trong ngành xây dựng & công nghiệp

Các dụng cụ điện cầm tay Bosch dùng trong ngành xây dựng & công nghiệp
> Đọc thêm Các phụ kiện
được đề nghị
Tổng quan về phụ kiện
Hãy liên hệ các đại lý bán hàng gần nơi bạn ở để biết những phụ kiện hiện tại được bán ở trong nước.
Hình ảnh Thông tin mô tả Các mẫu thích hợp
Fiber sanding discs, Expert for Metal Fiber sanding discs, Expert for Metal GWS 5-100GWS 6-100GWS 6-125GWS 7-100GWS 7-100 TGWS 7-125GWS 7-125 TGWS 8-100 CGWS 8-100 CEGWS 8-125 CGWS 10-125GWS 11-125 CIGWS 14-125 CIGWS 14-125 CITGWS 15-125 CIHGWS 15-125 CITHGWS 580GWS 8-100 ZGWS 8-115GWS 850 C KITGWS 9-115GWS 11-125GWS 12-125 CIGWS 1400 CGWS 15-125 CI GWS 15-125 CIT
Fiber sanding disc Best for Metal Fiber sanding disc Best for Metal GWS 8-125 CEGWS 14-125 INOXGWS 14-125 CIEGWS 11-125 CIEGWS 15-125 CIE
Flap discs Standard for Metal, straight version Flap discs Standard for Metal, straight version GWS 5-100GWS 6-100GWS 6-125GWS 7-100GWS 7-100 TGWS 7-125GWS 7-125 TGWS 8-100 CGWS 8-100 CEGWS 8-125 CGWS 8-125 CEGWS 10-125GWS 11-125 CIGWS 11-125 CIEGWS 14-125 CIGWS 14-125 CIEGWS 14-125 CITGWS 14-125 INOXGWS 15-125 CIHGWS 15-125 CITHGWS 580GWS 8-100 ZGWS 8-115GWS 850 C KITGWS 9-115GWS 11-125GWS 12-125 CIGWS 1400 CGWS 15-125 CIGWS 15-125 CITGWS 15-125 CIE
Flap discs Standard for Inox, straight version Flap discs Standard for Inox, straight version GWS 6-100 EGWS 7-100 E GWS 7-100 ET
Cutting discs - Metal Cutting discs - Metal GWS 5-100GWS 6-100GWS 6-100 EGWS 6-125GWS 7-100GWS 7-100 EGWS 7-100 ETGWS 7-100 TGWS 7-125GWS 7-125 TGWS 8-100 CGWS 8-100 CEGWS 8-125 CGWS 8-125 CEGWS 10-125GWS 11-125 CIGWS 14-125 CIGWS 14-125 CIEGWS 14-125 CITGWS 14-150 CIGWS 15-125 CIHGWS 15-125 CITHGWS 15-150 CIHGWS 580GWS 8-100 ZGWS 850 C KITGWS 12-125 CIGWS 1400 CGWS 15-125 CIGWS 15-125 CITGWS 15-125 CIE
Cutting discs - Inox Cutting discs - Inox GWS 14-125 INOX
Grinding discs - Metal Grinding discs - Metal GWS 5-100GWS 6-100GWS 6-100 EGWS 6-125GWS 7-100GWS 7-100 EGWS 7-100 ETGWS 7-100 TGWS 7-125GWS 7-125 TGWS 8-100 CGWS 8-100 CEGWS 8-125 CGWS 8-125 CEGWS 10-125GWS 11-125 CIGWS 14-125 CIGWS 14-125 CIEGWS 14-125 CITGWS 14-150 CIGWS 15-125 CIHGWS 15-125 CITHGWS 15-150 CIHGWS 580GWS 8-100 ZGWS 8-115GWS 850 C KITGWS 9-115GWS 11-125GWS 12-125 CIGWS 1400 CGWS 15-125 CIGWS 15-125 CITGWS 15-125 CIE
Grinding discs - Inox Grinding discs - Inox GWS 14-125 INOX
Hình ảnh Thông tin mô tả Các mẫu thích hợp
Cutting discs - Metal Cutting discs - Metal GWS 20-180GWS 20-230GWS 2000GWS 22-180GWS 22-230GWS 22-230 LVGWS 24-180 HGWS 24-180 JBVGWS 24-180 LVIGWS 24-180 BXGWS 24-230 HGWS 24-230 JBVGWS 24-230 BXGWS 24-230 LVIGWS 24-230 LVJGWS 26-230 HGWS 26-230 JBVGWS 24-180GWS 24-230 LV
Grinding discs - Metal Grinding discs - Metal GWS 20-180GWS 20-230GWS 2000GWS 22-180GWS 22-230GWS 22-230 LVGWS 24-180 HGWS 24-180 JBVGWS 24-180 LVIGWS 24-180 BXGWS 24-230 HGWS 24-230 JBVGWS 24-230 BXGWS 24-230 LVIGWS 24-230 LVJGWS 26-230 HGWS 26-230 JBVGWS 24-180GWS 24-230 LV
Hình ảnh Thông tin mô tả Các mẫu thích hợp
Metal drill bits HSS-G Standardline, DIN 338 Metal drill bits HSS-G Standardline, DIN 338 GSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 REGBM 23-2
Metal drill bits HSS-Co Standardline, DIN 338 Metal drill bits HSS-Co Standardline, DIN 338 GSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 REGBM 23-2
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 Metal drill bits HSS-G, DIN 338 GSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 REGBM 23-2
Metal drill bits HSS-G with 1/4 Metal drill bits HSS-G with 1/4 GDR 10,8-LIGDR 1080-LIGDR 1440-LIGDR 14,4V-LIGDR 14,4V-LI MFGDR 18V-LIGDR 18V-LI MFGSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 REGBM 23-2
Metal drill bits HSS-Co Topline, DIN 338 Metal drill bits HSS-Co Topline, DIN 338 GSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 RE
Hình ảnh Thông tin mô tả Các mẫu thích hợp
5-piece grinding stone set 5-piece grinding stone set GGS 28 CE
Hình ảnh Thông tin mô tả Các mẫu thích hợp
Lambswool bonnet Lambswool bonnet GPO 12 CE
Hình ảnh Thông tin mô tả Các mẫu thích hợp
Metal drill bits HSS-G Standardline, DIN 338 Metal drill bits HSS-G Standardline, DIN 338 GSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 REGBM 23-2
Metal drill bits HSS-Co Standardline, DIN 338 Metal drill bits HSS-Co Standardline, DIN 338 GSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 REGBM 23-2
Metal drill bits HSS-G with 1/4 Metal drill bits HSS-G with 1/4 GDR 10,8-LIGDR 1080-LIGDR 1440-LIGDR 14,4V-LIGDR 14,4V-LI MFGDR 18V-LIGDR 18V-LI MFGSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 REGBM 23-2
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 Metal drill bits HSS-G, DIN 338 GSR 10,8-2-LIGWI 10,8V-LIGSR 14,4-2-LIGSR 18-2-LIGSR 1800-LIGSR 14,4V-LIGSR 18V-LIGSR 14,4VE-2LIGSR 18VE-2LIGSR 36V-LIGSR 36V-LI CompactGBM 6 REGBM 10 REGBM 13 REGBM 13-2 REGBM 13 HREGBM 16-2 REGWB 10 REGBM 23-2
Hình ảnh Thông tin mô tả Các mẫu thích hợp
Straight cutting disc - Metal Straight cutting disc - Metal GCO 2000GCO 2400 JTCO 2000GCO 2
Circular saw blade Multi Material for mitre saws and table saws Circular saw blade Multi Material for mitre saws and table saws GCM 10 MGCM 10 J
Saber saw blades - Flexible for Metal S922BF/S922EF/S1122BF Saber saw blades - Flexible for Metal S922BF/S922EF/S1122BF GSA 18V-LIGSA 36V-LIGSA 1300 PCEGSA 1100 E
Saber saw blades - Heavy for Metal S925VF/S1125VF/S1126BEF Saber saw blades - Heavy for Metal S925VF/S1125VF/S1126BEF GSA 18V-LIGSA 36V-LIGSA 1300 PCEGSA 1100 E
Jigsaw blades - Progressor for Metal T123XF Jigsaw blades - Progressor for Metal T123XF GST 25 M
Jigsaw blades - Flexible for Metal T118AF Jigsaw blades - Flexible for Metal T118AF GST 25 M
Jigsaw blades - Speed for Metal T121AF Jigsaw blades - Speed for Metal T121AF GST 25 M