Tờ quảng cáo sản phẩm của Bosch

80 năm phát triển của khoan búa nhờ sự tinh thông và những đổi mới mang tính đột phá

80 năm Khoan Búa Bosch luôn dẫn đầu. Tạo tiền đề cho những gì tốt nhất về hiệu năng của dòng máy.

Tải tập tin PDF
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH