Bosch - Khóa đầu khoan

Hình ảnh trên đây chỉ mang tính chất minh họa, sản phẩm thực tế xin vui lòng liên hệ cửa hàng

Hãy nhấp vào bất cứ sản phẩm nào trong bảng dưới đây để xem thêm thông tin

Thông số kỹ thuật

Kiểu tham khảo Chìa thay thế, kiểu Chiều dài bên ngoài
(L1) mm
Chiều dài chìa
(L2) mm
Đường kính chìa
(Z) mm
PQ, chiếc Mã hàng

S2

D

110

40

6

1

1 607 950 045

Số lượng đóng gói (PQ): Thành phần trong gói bán hàng của số phụ kiện tính bằng chiếc; Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ): Gia tăng theo số phụ kiện

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH