Bosch - Sống trượt lưỡi cưa dùng cho Máy cắt cao su bọt Bosch GSG 300 Professional

Hình ảnh trên đây chỉ mang tính chất minh họa, sản phẩm thực tế xin vui lòng liên hệ cửa hàng

Hãy nhấp vào bất cứ sản phẩm nào trong bảng dưới đây để xem thêm thông tin

Thông số kỹ thuật

Độ dầy vật liệu, tới
[mm]
Mô tả sản phẩm, Phụ kiện màu xám PQ, chiếc Mã hàng

70

Sống trượt lưỡi cưa dùng cho lưỡi cưa 2 607 018 013

1

2 608 135 023

130

Sống trượt lưỡi cưa dùng cho lưỡi cưa 2 607 018 010

1

2 608 135 020

300

Sống trượt lưỡi cưa dùng cho lưỡi cưa 2 607 018 012

1

2 608 135 022

Số lượng đóng gói (PQ): Thành phần trong gói bán hàng của số phụ kiện tính bằng chiếc; Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ): Gia tăng theo số phụ kiện

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH