Bosch - Bắt vít

Bắt vít

Bosch cho thấy công việc được hoàn thành như thế nào. Với loạt chìa vặn vít phổ dụng và toàn diện có mũi phù hợp cho từng loại công việc và từng vít.


Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH