Bosch - Bộ lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8

Hình ảnh trên đây chỉ mang tính chất minh họa, sản phẩm thực tế xin vui lòng liên hệ cửa hàng

Hãy nhấp vào bất cứ sản phẩm nào trong bảng dưới đây để xem thêm thông tin

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm, Phụ kiện màu xám PQ, chiếc Mã hàng

lưỡi cắt 5 miếng thích hợp cho tấm kim loại
Phù hợp cho máy GSC 2.8

5

2 607 010 025

Số lượng đóng gói (PQ): Thành phần trong gói bán hàng của số phụ kiện tính bằng chiếc; Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ): Gia tăng theo số phụ kiện

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH