dcsimg

Bosch -

Mũi khoan hình mai Self Cut Speed, có chuôi lục giác 1/4 inch
Mũi khoan hình mai Self Cut, có chuôi lục giác 1/4 inch
Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH