Bosch - Mũi khoan hình mai Self Cut Speed, có chuôi lục giác 1/4 inch

Hình ảnh trên đây chỉ mang tính chất minh họa, sản phẩm thực tế xin vui lòng liên hệ cửa hàng

Thông tin mô tả
  • Phù hợp với nhu cầu gia công gỗ cứng và mềm, vật liệu xây dựng nhẹ và tấm vữa thạch cao
  • Nhanh hơn 10 lần so với mũi khoan hình mai tiêu chuẩn
  • Nhờ đầu ren tự động, máy khoan di chuyển dễ dàng và rất nhanh trong gỗ
  • Mũi khoan hình mai đã được chứng nhận của Bosch
  • Được sản xuất theo tiêu chuẩn làm việc riêng, thép được ram đặc biệt, chuôi lục giác
  • 1/4 inch được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1173 E6.3
  • Màu máy khoan: thép đánh bóng màu xanh
  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace

Hãy nhấp vào bất cứ sản phẩm nào trong bảng dưới đây để xem thêm thông tin

Thông số kỹ thuật

Đường kính
(D) mm
Tổng chiều dài
(L2)
[mm]
Mô tả sản phẩm, Phụ kiện màu xám PQ, chiếc Mã hàng

6

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 481

8

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 482

10

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 483

12

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 484

13

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 485

14

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 486

16

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 487

17

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 488

18

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 489

19

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 490

20

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 491

22

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 492

24

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 493

25

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 494

26

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 495

28

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 496

30

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 497

32

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 498

35

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 499

36

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 500

38

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 501

40

152

Tổng chiều dài bằng 152mm

1

2 608 595 502

Số lượng đóng gói (PQ): Thành phần trong gói bán hàng của số phụ kiện tính bằng chiếc; Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ): Gia tăng theo số phụ kiện

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH