Dụng cụ điện cầm tay Bosch

Ngành Dụng cụ điện cầm tay Bosch

Hội đồng Quản trị

Ngoài tổng giám đốc, hội đồng quản trị bao gồm ba thành viên với các phạm vi trách nhiệm khác nhau và các chức năng khác nhau.

Henk Becker, PT/P

Henk Becker, PT/P

Henk Becker là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH. Ông chịu trách nhiệm về Kỹ thuật, Sản xuất, Số hóa, Chất lượng, Phát triển Kinh doanh, CNTT, Truyền thông, Home & Garden, Dụng cụ Đo lường và Dụng cụ Kiểu xoay.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Henk Becker, PT/P

Henk Becker được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH vào năm 2019. Ông chịu trách nhiệm về Kỹ thuật, Sản xuất, Số hóa, Chất lượng, Phát triển Kinh doanh, CNTT, Truyền thông, Home & Garden, Dụng cụ Đo lường và Dụng cụ Kiểu xoay.

Ông gia nhập Bosch Group vào năm 1995. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, ông là Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật của Power Electronics tại Reutlingen từ năm 2008 - 2013, và từ năm 2013, ông là thành viên Ban Quản lý Điều hành của Bosch Power Tools GmbH.

Trách nhiệm trong tập đoàn:

Chịu trách nhiệm về Kỹ thuật, Sản xuất, Số hóa, Chất lượng, Phát triển Kinh doanh, CNTT, Truyền thông, Home & Garden, Dụng cụ Đo lường và Dụng cụ Kiểu xoay.

Henk Becker, PT/P
Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl là thành viên Hội đồng Quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH. Ông chịu trách nhiệm về Tài chính/Kiểm soát, Mua hàng, Nhân sự, Hậu cần, Tuân thủ và Phụ kiện.

Thành viên Hội đồng Quản trị
Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH vào năm 2019. Ông chịu trách nhiệm về Tài chính/Kiểm soát, Mua hàng, Nhân sự, Hậu cần, Tuân thủ và Phụ kiện.

Ông gia nhập Bosch Group vào năm 1996. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, cùng với các vị trí khác, ông là Trưởng bộ phận Tư vấn Tổ chức từ 2015 - 2018 và Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kiểm soát, Lập kế hoạch và Sáp nhập và Mua lại của Tập đoàn từ 2012 - 2015.

Trách nhiệm trong tập đoàn:

Chịu trách nhiệm về Tài chính/Kiểm soát, Mua hàng, Nhân sự, Hậu cần, Tuân thủ và Phụ kiện.

Stephan Hölzl, PT/EC
Lennart de Vet, PT/ES

Lennart de Vet, PT/ES

Lennart de Vet là thành viên Hội đồng Quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH. Ông chịu trách nhiệm về Marketing và Bán hàng, Sở trường về Quy trình Tổ chức và Toàn cầu, Thị trường Công nghiệp hóa/Thị trường Mới nổi của Bosch Blue.

Thành viên Hội đồng Quản trị
Lennart de Vet, PT/ES

Lennart de Vet trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH vào tháng 1 năm 2019. Ông chịu trách nhiệm về Marketing và Bán hàng, Sở trường về Quy trình Tổ chức và Toàn cầu, Thị trường Công nghiệp hóa/Thị trường Mới nổi của Bosch Blue.

Ông gia nhập Bosch Group vào năm 2001. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Thị trường mới nổi của Power Tools từ 2014 - 2018 và Giám đốc Marketing tại Power Tools Accessories từ 2010 -2013, cũng như nhiều vai trò khác.

Trách nhiệm trong tập đoàn:

Chịu trách nhiệm về Marketing và Bán hàng, Sở trường về Quy trình Tổ chức và Toàn cầu, Thị trường Công nghiệp hóa/Thị trường Mới nổi của Bosch Blue.

Lennart de Vet, PT/ES