Hội đồng quản trị

Henk Becker, PT/P

Henk Becker là chủ tịch hồi đồng quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH và chịu trách nhiệm về phát triển, sản xuất, số hóa, chất lượng, Phát tri Kinh doanh, IT, Liên lạc, Nhà vườn, Công nghệ đo và Các dụng cụ xoay.

Tìm hiểu thêm về Henk Becker
Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl là thành viên của hội đồng quản trị Robert Bosch Power Tools GmbH và chịu trách nhiệm về tài chính/kiểm soát, mua hàng, nguồn nhân lực, hậu cần, tuân thủ và phụ kiện.

Tìm hiểu thêm về Stephan Hölzl
Lennart de Vet, PT/ES

Lennart de Vet là thành viên của hội đồng quản trị Robert Bosch Power Tools GmbH và chịu trách nhiệm về Tiếp thị và Bán hàng, Tổ chức và Quy trình hiệu quả, Thị trường Công nghiệp/Thị trường mới nổi của Bosch Blue.

Tìm hiểu thêm về Lennart de Vet
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật

© Bosch Vietnam Co., Ltd. 2017, all rights reserved