Thành viên của hội đồng quản trị
Lennart de Vet, PT/ES

Lennart de Vet, PT/ES
Lennart de Vet, PT/ES

Lennart de Vet là thành viên của hội đồng quản trị Robert Bosch Power Tools GmbH từ năm 2019 và chịu trách nhiệm về Tiếp thị và Bán hàng, Tổ chức và Quy trình hiệu quả, Thị trường Công nghiệp/Thị trường mới nổi của Bosch Blue.

Ông gia nhập Tập đoàn Bosch vào năm 2001 và trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, từ năm 2014 đến 2018 ông là Phó chủ tịch cấp cao về Dụng cụ tại các thị trường mới nổi và từ 2010 đến 2013 ông là Giám đốc tiếp thị phụ kiện dụng cụ điện.

Các chức năng trung tâm

'Chịu trách nhiệm về Tiếp thị và Bán hàng, Tổ chức và Quy trình hiệu quả, Thị trường Công nghiệp/Thị trường mới nổi của Bosch Blue

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật

© Bosch Vietnam Co., Ltd. 2017, all rights reserved