Thành viên của hội đồng quản trị
Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl, PT/EC
Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl là thành viên của hội đồng quản trị Robert Bosch Power Tools GmbH từ năm 2019 và chịu trách nhiệm về tài chính/kiểm soát, mua hàng, nguồn nhân lực, hậu cần, tuân thủ và phụ kiện.

Ông gia nhập Tập đoàn Bosch vào năm 1996 và trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, từ năm 2015 đến 2018 ông là trưởng phòng tư vấn theo yêu cầu và từ năm 2012 đến 2015 ông là Phó chủ tịch cấp cao Kiểm soát doanh nghiệp & Lên kế hoạch và M & A der Robert Bosch GmbH.

Các chức năng trung tâm

'Chịu trách nhiệm về tài chính/kiểm soát, mua hàng, nguồn nhân lực, hậu cần, tuân thủ và phụ kiện

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật

© Bosch Vietnam Co., Ltd. 2017, all rights reserved