Công ty Bosch

Ngành Dụng cụ điện cầm tay Bosch

Ngành Dụng cụ điện cầm tay Bosch thuộc Tập đoàn Bosch là công ty dẫn đầu thị trường về sản phẩm dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện dụng cụ điện cầm tay.

Ngành Dụng cụ điện cầm tay Bosch

Phụ kiện Bosch dành cho các dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp

Bosch làm nhiều việc cho bạn hơn.

Phụ kiện Bosch dành cho các dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp

Hội đồng quản trị

Ngoài vị trí chủ tịch, hội đồng quản trị gồm có bốn thành viên chịu trách nhiệm cho những lĩnh vực khác nhau và có những chức năng khác nhau.

Hội đồng quản trị

Truyền thông báo chí

Ở phần này bạn sẽ tìm thấy mọi thông tin quan trọng và thông cáo báo chí về Dụng cụ điện cầm tay Bosch.

Truyền thông báo chí
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật

© Bosch Vietnam Co., Ltd. 2017, all rights reserved