Máy Dremel


Vào năm 1932, Dremel giới thiệu chiếc máy đa năng đầu tiên bới nhà sáng lập ngài AJ Dremel. Năm 1993, Dremel gia nhập tập đoàn Bosch. Trong suối hơn 82 năm qua Dremel luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Cho dù là những người tự làm tại nhà (DIY) cho đến những nhà chuey6n nghiệp, họ luôn tìm thấy dụng cụ mà họ muốn ở Dremel. Giờ đây Dremel đã phát triển rộng dòng sản phẩm, bao gồm dụng cu9 khoan cắt, mài đa năng, máy cưa, máy cắt đa năng v.v..với các ứng dụng đa dạng từ cắt, mài, làm sạch, đánh bóng, khắc chạm. Là một trong những nhà cung cấp giải pháp hàng đâu thế giới, Dremel mang đến một eh65 thống giải pháp hoàn chỉnh và linh hoạt, đem đến cho mọi người sự hiệu quả, chính xác, và tự tin.

Máy Dremel

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật

© Bosch Vietnam Co., Ltd. 2017, all rights reserved