Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa dụng cụ đo trên trang hình ảnh.

(1)

Ống kính

(2)

Mốc

(3)

Kính ống bọt nước

(4)

Nắp thị kính

(5)

Vít điều chỉnh vạch ngắm

(6)

Thị kính

(7)

Ống thủy tròn

(8)

Bộ bù nút khóa

(9)

Vạch đọc vòng tròn ngang

(10)

Vòng tròn ngang

(11)

Vít điều chỉnh ống thủy tròn

(12)

Vít chân

(13)

Điểm nhận giá đỡ ba chân 5/8" (tại mặt dưới)

(14)

Điều chỉnh tinh

(15)

Mã seri sản xuất

(16)

Núm điều tiêu

(17)

Chìa khóa lục giác

(18)

Trục điều chỉnh

(19)

Cốp xe

(20)

Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.