Lắp/căn chỉnh dụng cụ đo

Lắp giá ba chân sao cho ổn định và chắc chắn để không bị lật hoặc trượt. Đặt dụng cụ đo có giá đỡ ba (13) vào ren của giá ba chân và vặn chặt dụng cụ đo bằng vít khóa của giá ba chân.

Chỉnh sơ thăng bằng cho giá đỡ.

Dụng cụ đo có thể được mang theo gắn trên giá ba chân trong khoảng cách ngắn. Để không làm hỏng dụng cụ đo, giá ba chân phải được giữ thẳng đứng trong quá trình vận chuyển và được đặt dọc qua vai.

Căn chỉnh dụng cụ đo bằng vít chân (12) sao bọt khí nằm ở tâm của ống thủy tròn (7).

 

Bằng cách xoay hai vít chân đầu tiên AB đưa túi khí đến vị trí nằm giữa hai vít này. Sau đó xoay vít thứ ba C, đến khi bọt khí ở trung tâm của ống thủy tròn.

Sau khi ống thủy tròn được đưa vào, bất kỳ sai lệch nào của dụng cụ đo so với phương ngang đều được bù bằng bộ bù.

Trong khi làm việc, hãy thường xuyên kiểm tra (ví dụ bằng cách nhìn vào kính ống bọt nước (3)), xem bóng khí có còn ở trung tâm của ống thủy tròn không.

Nếu cần, hãy căn giữa dụng cụ đo tại một điểm trên sàn. Để thực hiện việc này, hãy treo dây rọi (20) tại vít khóa của giá ba chân. Căn chỉnh dụng cụ đo tại một điểm trên sàn bằng cách di chuyển dụng cụ đo trên giá ba chân hoặc điều chỉnh giá ba chân.

Tháo nắp bảo vệ khỏi ống kính (1).

Hướng kính ngắm vào một vật sáng hoặc giữ một mảnh giấy trắng trước ống kính (1). Xoay trên thị kính (6), đến khi hình chữ thập có thể được nhìn thấy sắc nét và có màu đen thẫm.

Hướng kính ngắm vào thanh đo mức, sử dụng mốc nếu cần (2). Xoay trên núm điều tiêu (16), cho đến khi trường phân chia của thanh đo mức được thấy rõ nét. Căn chỉnh chính xác hình chữ thập ở giữa thanh đo mức bằng cách xoay thiết bị tinh chỉnh (14).

Khi kính ngắm được điều tiêu chính xác, chữ thập và hình ảnh của thanh đo mức không được dịch chuyển đối nhau khi mắt phía sau thị kính di chuyển.