Sử dụng đúng cách

Dụng cụ đo được thiết kế để xác định và kiểm tra biến đổi chiều cao theo chiều ngang. Nó cũng thích hợp để đo chiều cao, khoảng cách và góc.