Thay Dụng Cụ

Kéo vòng Khóa (2) về phía trước, dẫn phụ tùng vào phần lắp dụng cụ cho tới cữ chặn (1) và nhả vòng khóa (2), để khóa phụ tùng.
Bạn có thể lắp các mũi khoan bắt vít (13) qua một ống cặp mũi khoan vạn năng với lẫy khóa bi (12).

Kéo vòng khóa (2) về phía trước và tháo phụ tùng.

  • Khi sử dụng dụng cụ gài, chú ý sao cho dụng cụ nằm chắc chắn ở phần lắp dụng cụ. Khoảng thời gian đập được xác định cho từng lực siết riêng lẻ cần có. Để biết lực siết thực tế đạt được, luôn luôn kiểm tra bằng một cờ-lê sử dụng lực xoắn.

Hãy đẩy phụ tùng (14) lên hình vuông của phần lắp dụng cụ (1).

Dụng cụ gài (14) nằm trong phần lắp dụng cụ với một khoảng hở theo yêu cầu của hệ thống (1); điều này không ảnh hưởng gì đến chức năng/độ an toàn.