Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

(1)

Phần lắp dụng cụ

(2)

Vòng khóa

(3)

Công tắc chọn số

(4)

Chốt cài dây xách

(5)

Nút tháo pin

(6)

Pin

(7)

Gạc vặn chuyển đổi chiều quay

(8)

Công tắc Tắt/Mở

(9)

Đèn "PowerLight"

(10)

Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)

(11)

Mũi khoan đôiA)

(12)

Ống cặp mũi khoan vạn năngA)

(13)

Đầu chìa vặn vítA)

(14)

Dụng cụ ứng dụng (vd. khẩu hay đầu ống)A)

A)

Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.