Bắt Đầu Vận Hành

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (6).

Quay phải: Để khoan hay bắt vít, đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) sang trái đến cữ chặn.

Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Để nới lỏng hoặc tháo các vít và đai ốc hãy nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) sang bên phải cho tới cữ chặn.

Khoan thường và bắt vít

Gạt công tắc đảo (4) sang biểu tượng "Khoan".

Khoan đập

Gạt công tắc đảo (4) sang biểu tượng "Khoan đập".

Công tắc đảo (4) vào khớp với một tiếng clic và có thể được xác nhận ngay cả khi động cơ đang chạy.

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (6) và nhấn giữ.

Để khóa công tắc bật/tắt đã nhấn (6) hãy nhấn nút khóa giữ (5).

Để tắt dụng cụ điện , hãy nhả công tắc bật/tắt (6) hoặc nếu nó được khóa bằng nút khóa giữ (5), hãy nhấn nhanh công tắc bật/tắt (6) và nhả.

Bạn có thể điều tiết liên tục số vòng quay của dụng cụ điện đã bật, tùy vào việc bạn nhấn công tắc Tắt/Mở như thế nào (6).

Nhấn nhẹ trên công tắc Tắt/Mở (6) sẽ kích hoạt số vòng quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.

Với núm vặn tốc độ nhịp chạy (7), bạn có thể chọn tốc độ quay/tần suất đập cần thiết trong khi đang vận hành.

Tốc độ cần có/tần suất đập tùy thuộc vào vật liệu và các điều kiện làm việc, và có thể xác định được thông qua việc chạy thử nghiệm thực tế.