Tay nắm phụ (xem Hình A)

Bạn có thể xoay tay nắm phụ (11) tùy ý, để có tư thế làm việc an toàn và ít mỏi.

Vặn vít tai chuồn để điều chỉnh tay nắm phụ (10) ngược chiều kim đồng hồ và xoay tay nắm phụ (11) vào vị trí mong muốn. Sau đó, vặn vít tai chuồn một lần nữa (10) theo chiều kim đồng hồ.

Điều chỉnh độ sâu lỗ khoan (xem Hình A)

Nhờ chốt chặn độ sâu (12), bạn có thể xác định được độ sâu lỗ khoan X mong muốn.

Bấm nút điều chỉnh cỡ định độ sâu (9) và điều chỉnh cỡ định độ sâu trên tay nắm phụ (11).

Rãnh trên cỡ định độ sâu (12) phải hướng lên trên.

Kéo chốt chặn độ sâu (12) ra xa sao cho khoảng cách giữa mũi khoan và đầu chốt chặn độ sâu (12) phù hợp với độ sâu lỗ khoan mong muốn X.