Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

(1)

Đầu cặp mũi khoan không chía A)

(2)

Khớp vòng ngoài

(3)

Khớp vòng trong

(4)

Công tắc "Khoan/khoan đập"

(5)

Nút khoá giữ chế độ tự‑chạy của công tắc Tắt/Mở

(6)

Công tắc bật/tắt

(7)

Núm vặn tốc độ nhịp chạy (GSB 16 RE)

(8)

Gạc vặn chuyển đổi chiều quay (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

(9)

Nút điều chỉnh cho cỡ định độ sâu A)

(10)

Vít tai chuồn để cố định tay nắm phụ A)

(11)

Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)A)

(12)

Cỡ định độ sâu A)

(13)

Tay nắm (có bề mặt nắm cách điện)

(14)

Khóa của mâm cặp A)

(15)

Đầu cặp mũi khoan vành răngA)

(16)

Ống cặp mũi khoan vạn năngA)

(17)

Đầu chìa vặn vítA)B)

(18)

Chìa vặn lục giác A)B)

(19)

Chìa vặn hình đĩaA)B)

A)

Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

B)

Thông thường (không bao gồm trong phạm vi giao hàng)