Thay đầu cặp mũi khoan

Tháo mâm cặp khoan (xem hình X E)

Để tháo đầu cặp mũi khoan tự động (1), hãy kẹp chìa vặn lục giác (18) vào đầu cặp mũi khoan tự động (1) rồi đặt chìa vặn điều cữ (19) (SW 12) vào mặt phẳng chìa vặn của trục dẫn động.

Đặt dụng cụ điện lên một nền cố định, ví dụ kệ làm việc.

Hãy giữ chắc chìa vặn điều cữ (19) và nới lỏng đầu cặp mũi khoan tự động (1) bằng cách xoay chìa vặn lục giác (18) theo chiều ➊. Gõ nhẹ vào thân chìa vặn (18) sẽ giúp đầu cặp mũi khoan tự động lỏng ra.

Tháo chìa khóa lục giác ra khỏi đầu cặp mũi khoan tự động và tháo vít hoàn toàn cho đầu cặp mũi khoan tự động.

Việc tháo đầu cặp mũi khoan vành răng (15) sẽ được thực hiện một cách nhẹ nhàng giống như mô tả cho đầu cặp mũi khoan tự động.

Lắp mâm cặp khoan (xem Hình F)

Gắn mâm cặp dùng chìa theo thứ tự ngược lại.

Đầu cặp mũi khoan phải được xiết chặt bằng mô-men xoắn khoảng 30 – 35 Nm.